FD Mediagroep - afdeling Business Intelligence & Digitaal

Ik word regelmatig ingehuurd door de FD Mediagroep als Selligent Specialist.

In 2013 was ik enkele maanden verantwoordelijk voor het beheer van alle Selligent campagnes voor het afsluiten van abonnementen, het registreren op de website en het wijzigen van nieuwsbriefvoorkeuren. Dit i.v.m. een nog niet ingevulde vacacture.

Sinds juli 2013 is de vacature intern ingevuld, en werd ik gevraagd de nieuwe medewerker in te werken en op te leiden tot Selligent specialist. Daarnaast nam ik deel in diverse projecten, waarbij Selligent betrokken was.

In 2014/2015 ben ik weer ingehuurd om een vacature van Selligent specialist tijdelijk in te vullen.

Sinds juli 2015 word ik ingehuurd ter ondersteuning van de vaste medewerkers en voor alle projectwerkzaamheden waarbij Selligent een rol speelt.

Tools:
Selligent Manager - Campaigner - Designer / Dataloader / Webservices SIM-SAP / GoogleTag Manager

Sanoma - afdeling OCS

Sinds 1 oktober 2019 ben ik via 100% Email werkzaam bij Sanoma als Selligent Specialist.

Tools:
Selligent Manager - Campaigner - Designer - Express

T-Mobile

Vanaf februari t/m juni 2017 was ik via 100% Email werkzaam bij T-Mobile als Selligent Specialist.

Bij T-Mobile was ik verantwoordelijk voor het overzetten van alle bestaande (lifecycle) campagnes vanuit SAS naar Selligent.

Tools:
Selligent Manager - Campaigner - Designer

IDG Nederland - afdeling Online Development

Vanaf december 2011 t/m 2014 heb ik regelmatig de afdelingen Online Development, Marketing en Klantenservice ondersteund op het gebied van Selligent databasebeheer, Selligent campagne management en Zeno_2 databasebeheer.

De ondersteuning bestond uit:
- het beheer van alle dataloaderjobs die zorgen voor de datasynchronisatie tussen de abonnementenadministratie in Zeno_2 en de markting database in Selligent
-het schrijven van SQL queries (binnen Oracle) voor dataselecties en rapportages
-2e lijns ondersteuning bij het functioneel en technisch beheer van Zeno_2 (abonnementenadministratie B2C titels)
-2e lijns ondersteuning bij het onderhoud van de diverse databasetabellen binnen SIM Manager en de diverse campagnes binnen SIM Campaigner

Daarnaast heb ik geparticipeerd in een B2B project waarin ik verantwoordelijk was voor de migratie van alle losse B2B databases in Selligent naar één centrale B2B database.

Verder heb ik 3 maanden gewerkt aan een lifecycleproject voor B2C - abonnementenwerving. Hierbij heb ik me voornamelijk bezig gehouden met het segmenteren van de (ex)abonnees, en het synchroniseren van de data (tussen Zeno_2 en Selligent) die nodig was om deze segmentatie te bepalen.

In 2013/2014 was ik betrokken bij een project waarbij de abonnementenadministratie overgeheveld werd van Zeno_2 naar SAP, en de administratie bovendien geoutsourced werd. Alle dataprocessen tussen Zeno_2 en Selligent moesten hierbij omgebouwd worden.

Tools:
Zeno_2 / Selligent Manager - Campaigner - Designer / SQL Server Management Studio / Dataloader

Natuurmonumenten - afdeling Fondsenwerving

Als ervaren Selligent databasebeheerder, was ik van juli 2011 t/m februari 2013 via DM-Interface bij Natuurmonumenten werkzaam. Naast projectwerkzaamheden voor het Matrix project, ondersteunde ik de databasemarketeer en de online coördinator met:
- het maken van databaseselecties voor het creëren van segmenten
- het schrijven van SQL queries t.b.v. rapportages
- het bouwen van campagnes binnen SIM Campaigner o.a. voor het verwerken van aanmeldingen, het bijwerken van optins en het opvolgen van e-mails
- het importeren en exporteren van data binnen Selligent Manager
- het onderhouden van de diverse e-mail templates van nieuwsbrieven (deels user-driven)
- het maken van e-mails en landingspagina's m.b.v. Selligent Designer
- het bouwen en onderhouden van enquêtes via Selligent eForm

Tools:
Selligent Manager - Campaigner - Designer - Express - E-form

NRC Media - afdeling Lezersmarkt

Bij NRC Media heb ik een aantal jaar de campagne managers ondersteund met:
- het bouwen, testen en monitoren van campagnes voor direct marketing, telemarketing, e-mailmarketing en combinaties van deze 3 binnen Selligent Campaigne
- het bouwen van e-mails en landingspagina's binnen Selligent Designer
- het maken en controleren van databaseselecties voor het creëren van segmenten binnen Selligent Manager
- het schrijven van SQL queries t.b.v. rapportages

Tools:
Zeno_2 / Selligent Manager - Campaigner - Designer / Zeno_2 webservices

Telegraaf Media Groep (via Ematters)- afdeling Data management

Bij TMG ben ik door Ematters ingezet als Selligent Consultant om de datauitwisseling van en naar het datawarehouse te stroomlijnen, bestaande exports en dataloaderjobs uit te breiden en nieuwe exports en dataloaderjobs te bouwen.

Tools:
Selligent Manager - Campaigner

Yourzine

Bij Yourzine heb ik in 2013 de campagne developers ondersteund met het bouwen/testen van campagnes, het schrijven van SQL en stored procedures. Daarnaast was ik betrokken bij het migreren van een klant van Aprimo naar Selligent.

Tools:
Selligent Manager - Campaigner - Designer / Dataloader