Lopende projecten en opdrachten 

FD Mediagroep - Selligent Specialist  - vanaf december 2017

FD Mediagroep - Als Selligent specialist betrokken bij meerdere projecten op het gebied van registreren en abonneren, zowel voor de particuliere als (groot)zakelijke markt.

Sanoma - Selligent Specialist  - vanaf oktober 2019

Sanoma (via 100% Email) - Als Selligent specialist betrokken bij datauitwisseling met o.a. SAP en SAS, selecties, massupdates, schoning en gebruikersondersteuning.

 

Afgeronde projecten en opdrachten

Reshift - Data manager - juni 2017 t/m november 2017

Data manager voor kieskeurig.nl

 

T-Mobile (via 100%Email) - Selligent Specialist  - feb 2017 t/m juli 2017

Als Selligent specialist betrokken bij de migratie naar Selligent.

FD Mediagroep - Selligent Specialist  - juli 2015 t/m december 2016

FD Mediagroep - Als Selligent specialist betrokken bij meerdere projecten op het gebied van registreren en abonneren, zowel voor de particuliere als (groot)zakelijke markt.

Rituals - Selligent Trainer - nov 2016

SQL training gegeven aan Selligent specialist om nog beter selecties te kunnen maken en te kunnen rapporteren vanuit Selligent.

Kia Motors (via 100%Email) - Selligent Consultant - juni 2016

Ondersteuning bij het maken van database selecties binnen Selligent t.b.v. customer life cycles.

FD Mediagroep - Selligent Specialist  - september 2014 t/m juni 2015

Werkzaam als Specialist Interactieve Marketing, verantwoordelijk voor alle aanmeldprocessen binnen het abonnementenaanbod (B2C én B2B). Daarnaast operationele ondersteuning van de afdeling Business Intelligence en projectmedewerker in diverse projecten.

TMG (via Ematters) - Selligent Consultant - juni t/m sept 2014

Werkzaamheden t.b.v. het verbeteren van de datauitwisseling tussen datawarehouse en SIM en tussen SIM tabellen onderling

NRC Media - Selligent / Zeno Consultant - juni 2012 t/m juni 2014

In 2 jaar tijd heb ik diverse projecten mogen doen op het gebied van abonnementenwerving en prijsvragen. In alle gevallen betrof het SIM campagne development i.c.m. Zeno_2 webservices waarbij DM, TM en emailmarketing in aan elkaar gekoppeld werden, wat regelmatig complexe dataselecties vereiste.

IDG - Selligent / Zeno Consultant  - september 2013 t/m april 2014

Ik ben werkzaam geweest binnen het project waarin de abonnementenadministratie geoutsourced werd en de abonnementeninformatie vanuit Zeno2 naar een SAP database geconverteerd werd. Daarnaast is alle datauitwisseling tussen Zeno2 en SIM omgebouwd naar datauitwisselingsprocessen tussen SAP en SIM. Hierbij is er tevens voor gekozen om een nieuw datamodel van de B2C user database op te stellen en heeft er dus een conversie plaatsgevonden binnen SIM van 5 userdatabases (1 per uitgavetitel) naar 1 centrale B2C userdatabase.

FD Mediagroep - Selligent Specialist  - mei 2013 t/m april 2014

In eerste instantie 3 maanden lang de vacature van Specialist Interactieve Marketing opgevuld, vervolgens de nieuwe medewerker ingewerkt en in naast operationele ondersteuning van de afdeling Business Intelligence ook aan diverse projecten meegewerkt als SIM specialist.

Ematters - Selligent training - feb+mei 2013

Training gegeven aan medewerkers over het gebruik van SIM tools.

Yourzine - Selligent specialist - jan t/m april 2013

Meegewerkt in migratieproject van een klant die converteerde van Aprimo naar SIM, en ondersteuning geleverd op SIM gebied voor diverse klanten.

NRC Media - projectmedewerker - februari 2013

Campagnes gebouwd voor de abonnementenwerving voor abonnees van NRC Reader, waarbij de opslag niet alleen in SIM plaatsvond maar ook (via webservices) in Zeno_2.

Client Value Lab - SIM ondersteuning - november t/m december 2012

Geholpen met het bouwen en testen van campagnes t.b.v. een quiz in meerdere rondes voor een klant van Client Value Lab.

Natuurmonumenten (via DM Interface) - database marketeer - juli 2011 t/m maart 2013

Als freelancer heb ik lange tijd meegedraaid op de afdeling Fondsenwerving. Hierbij was ik verantwoordelijk voor het verzenden van de diverse nieuwsbrieven (met user-content), het sturen van servicemails, het opzetten van enquêtes, het schrijven van SQL / stored procedures en het maken van rapportages.

IDG - ondersteuning Campagne Manager - dec 2011 t/m dec 2012

Ondersteuning op het gebied van SIM en Zeno_2. Zowel hulp bij database-aangelegenheden (queries, stored procedures, dataloaderjobs, segmenten) als campagne-reviews.

IDG - Lifecycleproject - september 2012 t/m december 2012

Het bouwen van lifecyclecampagnes voor (ex)abonnees van alle B2C titels. Hierbij heb ik me met name bezig gehouden met het maken van de diversie selecties voor het definiëren van de doelgroepen, waarbij de datasynchronisatie van Zeno naar SIM uitgebreid en aangepast moest worden. Daarnaast heb ik rapportages gebouwd, waarmee inzichtelijk wordt wat het effect van deze lifecycles zal zijn.

Natuurmonumenten - Matrix project - juli 2011 t/m september 2012

Ik heb meegewerkt aan het Matrix project bij Natuurmonumenten (via DM Interface) als SIM Campagne Manager en Databasemarketeer.
Binnen dit project heb ik e-mail templates, inschrijf- en uitschrijfcampagnes, landingspagina's en enquêtes omgezet vanuit een ander e-mailmarketing pakket naar SIM. Daarnaast heb ik handleidingen geschreven en medewerkers ondersteund bij het (gaan) gebruiken van SIM voor e-mailcampagnes, rapportages en enquêtes.

IDG - Insider project  - juni 2012 t/m augustus 2012

Binnen het Insider project was ik verantwoordelijk voor de migratie van 4 verschillende databases naar 1 centrale B2B database in SIM, waarvoor ik tevens het databasemodel ontworpen heb. Omdat er een grote overlap zat tussen de 4 verschillende databases, ging het niet alleen om het importeren van de diverse gegevens, maar met name om het verrijken van de userprofielen, op basis van e-mailadres.


 

Eerdere werkervaring (in vaste dienst of via detachering)

Interpay

Bij Interpay heb ik onder andere schoolverlaters opgeleid tot volwaardige applicatiebeheerders. Het betrof hier een opleiding op de werkvloer zelf waarbij ik ze naast technische vaardigheden, vooral heb geleerd hoe je incident management, changemanagement en projectmatig werken in de praktijk brengt.

Atos Euronext

Ik heb als senior applicatiebeheerdergeparticipeerd in grootschalige projecten betreffende de fusie van de effectenbeurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs. Allereerst de realisatie van een gezamenlijk handelsplatform, en vervolgens de implementatie van de gezamenlijke financiële afwikkeling aan het eind van iedere handelsdag. Met name in het laatste project heb ik naast het testen en de implementatie van de technische wijzigingen ook een aantal coördinerende taken uitgevoerd.

hcc!service

De vereniging HCC en uitgeverij IDG hadden een gezamenlijke leden- en abonnementenadministratie (in Zeno_2) waarbij het lidmaatschap van HCC gekoppeld was aan het abonnement bij één van de tijdschriften van IDG. Ik was als applicatiebeheerder en databasebeheerder verantwoordelijk voor het ontvlechten van deze administratie.

IDG

Bij IDG was ik verantwoordelijk voor het automatiseren van de invoer van digitale abonnementsaanvragen en bestellingen. Hierbij heb ik met geschedulde exports en import gezorgd voor datasynchronisatie tussen een Selligent Interactive Marketing database (SQL Server) waarin orders worden opgeslagen en een Zeno_2 database (Oracle) waarop de abonnementenadministratie draait.

Als user base manager was ik verantwoordelijk voor het samenvoegen van talloze tabellen (bij Marketing, Events, Klantenservice en Sales) tot één centrale database, waaruit sindsdien alle uitgaande email verstuurd wordt. Ook alle profielverrijking (o.a. gegevens uit onderzoeken, prijsvragen, nieuwsbriefinschrijvingen, events en abonnementsaanvragen) wordt in deze Selligent Interactive Marketing database opgeslagen.

Link naar interview uit 2003